childhealtheducation.net को स्थापना डॉ. सुभाष  छेत्रीले  गरेका हून। वहां नया एस. टी. एन. एम. मल्टीस्पेशियलिटी सरकारी अस्पताल, गंगटोक, सिक्किम, भारतमा एउटा बाल रोग विशेषज्ञ  हुन अनि वहां  नानिहरुका आई. सी. यू. को  विशेषज्ञ  पनि  हुन। वहां  गंगटोक मा बोजोगारीमा  बस्नु हुन्छन।