logo-3545856.jpg

 childhealtheducation.net

      नानीको जन्म आमाबाबुको लागि सबैभन्दा खुशी र गर्वको क्षण हो। तर यसको साथ धेरै चिन्ता आउँछ, वबिसेश गरी बच्चाको स्वास्थ्यको बारेमा। यो वेबसाइट आम व्यक्तिको भाषामा  प्राविधिक विधिहरू प्रयोग नगरिकन नानीहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू  विषयमा  सिकाउने एउटा प्रयास हो। 

newborn-1328454.jpg

919788249307

©2020 by childhealtheducation.net.